Om mig

Jag tror på Själskontrakt och Livsplan. Alltså att var och en har med sig en plan från starten av jordelivet. I min plan för detta liv var det tydligt skrivet att jag skulle bli sjuksköterska – det visste jag när jag var i 10 års ålder. Det blev jag också, dock utan att direkt vara medveten om det under de tonåren när yrkeslivet skulle planeras. Och det var inte alla gånger som jag gillade min valda väg heller men nu när jag har lämnat yrkeslivet efter de dryga 40 åren och ser tillbaka, är min TACKSAMHET så stor gentemot alla patienter och deras livsöden, kollegor och medarbetare som jag har haft, chefer och de varierande konstellationer som jag jobbat i, som både distriktssköterska och psykiatrisjuksköterska, arbetsledare och chef. 

Tack Alla ni!! 

Min historia

Sedan början av 2000 – talet har jag aktivt sökt inom det andliga, det osynliga. Jag hade då kommit till vägs ände i många stycken av mitt liv men var för nyfiken för att ge upp. Då hittade jag Reiki -healingen, använde den som självhjälp och den hjälpte mig vidare. Det blev lättare att även fortsätta jobba inom sjukvården. 

Jag hade i mitten av 1990 – talet bytt inriktning från den somatiska vården till den psykiatriska och var övertygad om att vilja ha en egen verksamhet för att hjälpa människor gällande psykisk ohälsa. Jag sökte bland de olika samtalsterapeutiska metoderna för att någon av dessa skulle bli min fördjupning. Men inom den etablerade vården hittade jag inget som passade mig.

På våren 2018 kom jag i kontakt med Samya Thornell i Skåne (loveit.se) och av henne utvecklad hyposyntesterapi. Detta tilltalade mig eftersom klienten gör sin resa i djupavslappning, får då lättare kontakt med sina känslor och den analyserande samtalstekniken har inte den avgörande roll som i de sedvanliga modellerna för samtalsterapi. Naturlig fortsättning efteråt var utbildning inom hypnos hos Jai Thornell (loveit.se). Hypnosen kan användas till hjälp i läkning av olika besvär och problem samt när man är nyfiken på sina tidigare liv.

2019 bytte jag Stockholmstrakten mot Västra Götaland som boendeort och kom snart i kontakt med Annia Löwentun i Falkenberg och hennes ASK -healing. Sedan september 2021 är jag färdigutbildad ASK -behandlingsterapeut där ASK står för Ande, Själ och Kropp. 

Det finska språket är mitt modersmål och jag talar gärna finska när tillfälle ges såsom vid mina behandlingar och samtal.

Utvecklingen är ständigt pågående. Min nyfikenhet och intresse för att hjälpa människor fortsätter:

Livet går ut på att återupptäcka sig själv!

Med Hjärtlig Hälsning och med Önskan om att snart få träffas, 

Riitta-Liisa på JordLjus

2021 Certifierad inom ASK Färghealing
2021 Certifierad ASK -behandlingsterapeut
2020 Diplomerad Hypnos och tidigare liv – terapeut
2020 Diplomerad Hyposyntesterapeut
2009 Certifierad Rehabiliteringskonsult
2009 Certifierad Coach enligt kognitiv metod
2002 – 2003 Grundutbildning i psykosyntes
2001 Reiki -healing I och II

Mitt koncept

När du är intresserad av att bli min klient väljer vi det som är mest lämplig behandling för dig just nu. Hyposyntesterapi och hypnos har släktskap med varandra, ASKen är för sig. Dock kan djupdykning med hjälp dessa förstnämnda göras om det tex i ASK -behandling framkommer information om tidigare liv som klienten själv vill utforska i. Hyposyntesterapi är en utmärkt metod att tas vid när klienten vill gå djupare i tex trauman som hen har svårt att bli fri från.

I mitt tidigare jobb som sjuksköterska på samtalsmottagning kom jag ofta i kontakt med patienter med utmattning, behov av hjälp i stresshantering, relationsproblem osv. Min bakgrund som utbildad coach och rehabiliteringskonsult tillsammans med de praktiska erfarenheterna från mitt yrkesliv hjälper mig som terapeut att se till klienten som en helhet. Allt påverkar allt.