Hypnos och tidigare liv - terapi

Hypnos

Denna hypnosform som Jai Thornell (www.loveit.se) har varit utbildare för, används i olika syften för att nå personlig utveckling som bättre självkänsla, beroendeproblematik osv samt vid nyfikenhet på sina tidigare liv. 

Ordet regressionsterapi är en etablerad term i sammanhanget men för mig blir enbart regressionsterapi en begränsning. Orsaken till detta är att i denna hypnos kan klienten komma i beröring även med tillstånd som varat mellan de olika liven, sk progression, som det kallas i detta sammanhang.

Såhär går det till

Hypnos är som en djupavslappning som du kan när som helst komma ur och det med lätthet. Det hände tyvärr förr att hypnosen användes i underhållningssyfte och det finns fortfarande rädslor hos människor för att bli utsatta, göra bort sig osv. Men du behöver inte ha dessa rädslor eller hinder; du kan känna dig trygg med mina behandlingar och jag rekommenderar även att du bandar in samtalet för att senare kunna gå tillbaka till det som sagts under sessionen. 

Att vilja möta sig själv i sina tidigare liv kräver intresse och genuin vilja. I ostörd miljö förs Du som klient in i en djup avslappning. Jag kommer att ställa frågor till Dig så att Din föreställningsförmåga kommer i gång. Du kommer att uppleva just det liv som har mest relevans för Dig i detta liv här och nu. 

Denna hypnosresa bakåt i tiden gör vi för att Du ska få insikt i Ditt nuvarande liv och efter hypnosen har vi ett samtal om det som Du fått erfara. 

Jag utför inte hypnos på distans.

Det är tungt och 'mossigt' att gå runt med kvarnstenen runt halsen. Släpp Dina gamla liv och BLI FRI