Coachande samtal

Kognitiv metod

Som certifierad coach arbetar jag med tydliga ramar. Klientens problemområde är grunden och fokuset ligger på här och nu -situationen. 

Vi betraktar de valmöjligheter som finns, de hinder som stoppar och hur man konstruktivt kringgår dessa hinder för att göra bättre val. 

Vi kommer in på känslor och tankar som väcker dessa och påverkar beteendet men när problemen ligger längre bak i livet, rekommenderar jag hyposyntesterapin, se nedan.

Rådgivande samtal

Jag gör mitt bästa för att inte vara den som har svar på Dina frågor: det är Du som äger både frågan och svaret! 

Ibland är dock klienten i en situation där hen inte vet in eller ut och då kan ett fritt samtal vara värdefullt. 

Här kommer mina kunskaper inom psykosyntes till godo och vi kan gestalta besvärlig situation i förväg, innan den ens har hänt. Tex förberedelse inför en anställningsintervju, förhållningssätt i en problematisk relation osv.

Vi är beroende av varandra
Det är livsviktigt att ta det lugnt, njuta av livet en stund. För att sedan orka jaga - och bli jagad

Samtal om det Andliga

Jag känner mig hemma i frågor om meningen med livet, vad ligger bakom människans lidande osv. Det hur jag tänker behöver inte vara rätt för Dig och jag hoppas att vi, var och en, ständigt undersöker och reviderar det som pågår i oss själva och utanför oss.

Alla har rätt till sin egen sanning.

Jag har inte det rätta svaret eller svaren men det finns mera än det vi ser med våra ögon och det finns en gudomlig ordning med allting – hur oorganiserat vi än tycker att livet på Jorden verkar vara.

Min grund sedan barnsben var religiös och jag kan gärna även idag samtala om religiösa ting men jag har även jobbat hårt på att frigöra mig från religionens påverkan eftersom religion för mig var att någon var över mig och visste bättre än jag. För mig är frihet och den fria viljan det som kännetecknar Människan.

Det Svåra Samtalet och om Lidandet

Detta hänger ihop med det förra, det andliga, men förutsätter inte det. Jag är återigen så TACKSAM över att ha fått ta del av så många olika människoöden i mitt liv: från patienter till de som varit högt uppsatta i hierarkier; från nyfödda till döende; från kriminellt belastade till de som ”gör rätt för sig”; från personer som är fast i olika beroenden till de som saknar sammanhang helt; från de som är helt ensamma i livet till de som har för mycket och för många runtomkring. 

Jag har lärt mig att aldrig bli förvånad.

Människolivet är mångfasetterat men till syvene och sist kravlar vi kring samma livsteman!