ANDLIG HEALING

En urtida metod i tidsenlig förtappning

ASKen är en unik healingmetod och är verksam med kraften från ASK-källan, med rötter ända från 37 000 år sedan. ASKen är nu i uppdaterad form för att passa in på denna Nya Tid som vi är mitt i. 

Du som klient får just den healing som Du är mest i behov av. 

ASKen är healing på Andens, Själens och Kroppens nivåer och ger välbehövliga uppstigningsenergier och frekvenshöjningar nu när Moder Jord och hennes invånare går igenom en transformation. Healingen kan ge klarhet i sambanden mellan det själsliga kontraktet och det kroppsliga tillståndet. 

ANDLIG HEALING och mediala budskap

Detta är energiarbete och kan därför utmärkt utföras även som distanshealing per telefon, zoom eller liknande. Det är det viktigt att vi har kontakt under hela tiden då behandlingen pågår för att kunna samtala om det som kommer upp. Information kan komma som bilder, ord, känslor och arbetet är överhuvudtaget mycket intuitivt och medialt. Jag lovar dock inte några mediala budskap men det ingår i ASKen att terapeuten är lyhörd för den information som behöver komma fram och ta vara på den men information kan likväl komma till klienten!

Tillvägagångssättet följer en viss struktur och du kan sitta eller ligga under behandlingen.

Det är olika hur klienten upplever healingen – eller kanske inte mycket alls! Men healingen verkar på en subtil nivå och ASK -källan ”vet” vad som behövs för var och en. Att ta emot ASK-healingbehandling kan ske vid ett tillfälle, då och då eller vid behov några gånger i följd.

ASK - Healing
Du ser hur starka dessa rötter är - hur är då inte Dina!!